Közhasznúsági jelentés 2013.

Közzététel

2000. évi C. törvény A számvitelről

154. § (1) Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is) köteles az éves beszámolót, illetve az egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni.

Eredménykimutatás – közhasznúságú jelentés 2013.éves

Közhasznúsági beszámoló és jelentés 2013.

Határozat-kivonat 2013 évi mérlegbesz. elfogadásáról

Hitelesítő BSZ 2013

Mérleg – közhasznúságú jelentéshez 2013.év

OBH közhasznúsági melléklet