Nyilvántartott képzéseink

Nyilvántartott képzések jegyzéke

Továbbképzés megnevezése Alapítási eng. sz. Adatszolgáltatás reg. sz. Óraszám
Védetten a világhálón 575/182/2017 D/3842/2018 30
Családdinamikai ismeretek elmélete és gyakorlata köznevelésben dolgozók részére 12/142/2019 D/4413/2019 30
Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés 9/21/2018 D/4226/2019 35
Digitális taneszközök és használatuk a pedagógia szolgálatában 12/155/2019 D/4421/2019 30
A fejlesztés központú mérés-értékelés elmélete és gyakorlata köznevelésben dolgozók részére 12/140/2019 D/4411/2019 30
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának és nevelésének eszközei- különös tekintettel a speciális fejlődésű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra 12/143/2019 D/4412/2019 30
Olvasástechnika, szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése a legújabb tanítási-tanulási módszerekkel 12/116/2019 D/4359/2019 30
Hatékony tanulási módszerek bemutatása az örömteli és eredményes tanulás érdekében 12/158/2019 D/4419/2019 30
Differenciált tanulásszervezés, a tanulói különbségekhez való alkalmazkodás a pedagógiai gyakorlatban 12/156/2019 D/4422/2019 30
Út a tanuláshoz. Tanulás-módszertani felkészítő pedagógusok számára 575/58/2017 D/3843/2018 30
Művészetoktatás – az élménypedagógia, kooperatív csoportmunka és a projektmódszer jegyében multimédiás eszközök alkalmazásával. 12/141/2019 D/4414/2019 30
Szenvedélybetegségek (addiktológia) illetve függőségek elleni küzdelem a köznevelésben 12/115/2019 D/4360/2019 30
Az agresszió kezelésének lehetőségei köznevelési intézményekben: mediáció, resztoratív konfliktuskezelés, esetmegbeszélés 12/157/2019 D/4420/2019 30