Kiskunfélegyházi Középiskola,Szakiskola,Speciális Szakiskola és Kollégium

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és
Kollégium

Kossuth Lajos Középiskolája
és Szakiskolája

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 34.

OM azonosító: 201030

Telefon: 06-76/462-155

Fax: 06-76/560-120

E-mail: titkarsag@kossuth-felegyhaza.sulinet.hu

Web: www.kossuth.freecomp.hu

                    Pályaválasztási tájékoztatót ad:                  

Csabai Csaba Pál műszaki igazgatóhelyettes

Fekete Paula tagintézményvezető-helyettes

Makra Flóra tagintézményvezető-helyettes

Seres Katalin intézményegység-vezető

Szakközépiskolai
képzéseink
 

Kód: 06

Kereskedelem-marketing szakmacsoport: a képzési ideje 4 év,
amely felkészíti a tanulókat a gazdasági irányú továbbtanulásra. Az ide
jelentkező diákok elsajátítják a gépírást, megtanulják a megfelelő
viselkedéskultúra és kommunikáció alapjait. A felsőbb évfolyamokon
gazdaságtant, marketinget, jogi ismereteket tanulnak. Az elméleti tárgyakat
gyakorlatorientált ismeretek egészítik ki. Érettségi után kereskedő
szakképesítést szerezhetnek az iskolánkban maradó tanulók.

Kód: 07

Közlekedési szakmacsoport: a képzés 4 éves. Akik
ide jelentkeznek, megismerik a közlekedés különböző ágazatait, annak gépeit,
majd érettségi vizsgát tesznek tanulmányaik végén. Elsősorban műszaki
érdeklődésű fiúk jelentkezését várjuk! Érettségi után autószerelő vagy
autóelektronikai műszerész szakképzésben, és ráépülésként technikusképzésben
vehetnek részt a fiatalok.

Kód: 08

Szociális szolgáltatások szakmacsoport: a felvett tanulók négy év után érettségi
vizsgát tesznek, közben szakmacsoportos alapozó oktatásban ismerkedhetnek a
szociális, emberközpontú, humán érdeklődést, érzékenységet igénylő pályákkal.
Kommunikációt, önismeretet, kapcsolatteremtő készségfejlesztést, pszichológiai
alapismereteket is oktatunk. Érettségi után e szakmacsoportra épül a szociális,
gyermek-és ifjúságvédelmi ügyintéző szakképzés.

A szakközépiskolába való belépés feltétele a központi felvételi vizsga magyar
nyelv és irodalomból és matematikából, időpontja 2012. január 21. 10 óra!

Szakiskolai
képzéseink

Azok a tanulók, akik nem szakközépiskolai képzést választják, szakiskolai évfolyamon
kezdhetik meg tanulmányaikat.

A készülő Köznevelési törvény hatályba lépése esetén képzési kínálatunk megváltozhat!

Tanulmányilehetőségek és belső kódjaik, amelyeket a jelentkezési lapon kell feltüntetni:

Kód: 70

Dobbantó osztály

Kód: 71

Szakképzést előkészítő évfolyam  (reintegráció)

Kód: 80

Arany János kollégiumi szakiskolai osztály

Iskolánk az alábbi szakmai képzéseket ajánlja:

Kód

Szakma megnevezése

Gyakorlati oktatás

16 Szociális
gondozó és ápoló
Iskolai
tanműhely
17 Karosszérialakatos Külső gyakorlati hely
tanulószerződéssel
18 Fodrász Külső gyakorlati hely
tanulószerződéssel
19 Bútorasztalos Iskolai tanműhely vagy
külső gyakorlati hely tanulószerződéssel
20 Autógyártó Külső
gyakorlati hely tanulószerződéssel
21 Gázfogyasztóberendezés- és
csőhálózat szerelő
Iskolai
tanműhely vagy külső gyakorlati  hely tanulószerződéssel
22 Gépi
forgácsoló
Külső
gyakorlati  hely tanulószerződéssel,
alapképzés iskolai tanműhelyben
23 Géplakatos Külső
gyakorlati  hely tanulószerződéssel,
alapképzés iskolai tanműhelyben
24 Hegesztő Külső
gyakorlati  hely tanulószerződéssel,
alapképzés iskolai tanműhelyben
25 Szerkezetlakatos Külső
gyakorlati  hely tanulószerződéssel,
alapképzés iskolai tanműhelyben
30 Ács,
állványozó
Iskolai
tanműhely vagy külső gyakorlati hely tanulószerződéssel
31 Burkoló Iskolai
tanműhely vagy külső gyakorlati hely tanulószerződéssel
32 Festő, díszítő, mázoló és
tapétázó
Iskolai
tanműhely vagy külső gyakorlati hely tanulószerződéssel
33 Kőműves Iskolai
tanműhely vagy külső gyakorlati hely tanulószerződéssel
40 Cipész, cipőkészítő,
cipőjavító
Külső gyakorlati  hely tanulószerződéssel
41 Női
szabó
Iskolai
tanműhely vagy külső gyakorlati hely tanulószerződéssel
50 Élelmiszer
– és vegyi áru – eladó
Külső
gyakorlati hely tanulószerződéssel
51 Ruházati
eladó
Külső
gyakorlati hely tanulószerződéssel

Speciális
szakiskolai képzéseink

Kód: 60

Speciális gépészet szakmacsoport

Kód: 61

Speciális építészet szakmacsoport

Kód: 62

Speciális könnyűipar szakmacsoport

Kód: 63

Speciális mezőgazdaság szakmacsoport

Kód: 64

Speciális kereskedelem – marketing szakmacsoport

 Speciális szakiskola

Szakma megnevezése

Gyakorlati oktatás

Kőműves Külső gyakorlati hely
tanulószerződéssel
Élelmiszer
vegyi áru – eladó
Külső gyakorlati hely
tanulószerződéssel
Textiltermék-összeállító Külső gyakorlati hely
tanulószerződéssel
Bőrtárgykészítő Külső gyakorlati hely
tanulószerződéssel
Ipari
termékbontó
Külső gyakorlati hely
tanulószerződéssel
Parkgondozó Külső gyakorlati hely
tanulószerződéssel
Kerti
munkás
Külső gyakorlati hely
tanulószerződéssel

 

Az érettségizett fiatalok számára az alábbi szakképzések indítását
tervezzük:

Szakma megnevezése

Gyakorlati oktatás

Autószerelő Iskolai tanműhely vagy
külső gyakorlati hely tanulószerződéssel
Autóelektronikai
műszerész
Iskolai tanműhely vagy
külső gyakorlati hely tanulószerződéssel
Autótechnikus Iskolai tanműhely vagy
külső gyakorlati hely tanulószerződéssel
Kereskedő Külső gyakorlati hely
tanulószerződéssel
Szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintéző
Külső gyakorlati hely

A képzés szakmai vizsgával zárul a tanulmányi idő befejezése után.

Intézményünk valamennyi iskolatípusra jelentkező tanuló számára tud kollégiumi
elhelyezést biztosítani. Az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program
keretében segítséget adunk a kollégium halmozottan hátrányos helyzetű
diákjainak a tanuláshoz, a társadalmi beilleszkedéshez.

Nyílt napok keretében van lehetőség iskolánk és az itt folyó munka megismerésére, így
a közvetlen tapasztalat is segíthet a választásban.

Nyílt napok időpontjai:  2011. november 10.

                                                 2011. november 24.

                                                 2011. december 1.

Nyílt nap a Speciális Szakiskolában: 2011. november 17.

 

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és
Kollégium

Közgazdasági Szakközépiskolája

6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u. 1-3.

OM azonosító: 201030

Telefon/fax: 06-76/462-274

E-mail: kocsisne@kozge.sulinet.hu

Web: www.kozge.sulinet.hu

 

Pályaválasztási tájékoztatót ad: Kocsisné Móczár Julianna tagintézmény-vezető

Kiss Fekete Bence tagintézmény-vezető h.

 Felvételi követelmények:
központi felvételi vizsga + (a 7. osztály év vége, 8. osztály félév
osztályzatai) duplázva (magyarirodalom és nyelvtan, történelem, matematika, idegen nyelv).

A központi felvételi vizsga és az általános iskolából
hozott pontok aránya 50-50%.

 Szakközépiskolai
képzéseink

Kód: 01

Közgazdasági szakmacsoport: általános gazdasági
ismeretekkel alapozza meg a továbbtanulásra és a szakképesítés megszerzésére
történő felkészülést.

Kód: 02

Kereskedelmi-marketing és üzleti adminisztrációs szakmacsoport:
a piaci partnerek közötti kapcsolattartás gazdasági tartalmának
megismertetésével alapozza meg a replica Rolex karóratovábbtanulásra és munkaerő-piaci helytállásra
való felkészülést. Szakmai idegen nyelv tanulása 11. évfolyamtól.

Kód: 03

Ügyviteli szakmacsoport: az informatikai
ismeretek széles körű asszisztensi felhasználására készít fel. Az idegen nyelvi
profil azt jelenti, hogy magas óraszámban (heti hat-hat, hét-hét) tanulják a
választott idegen nyelvet. Szakmai idegen nyelv tanulása 11. évfolyamtól.

Valamennyi diákunk számára – érdeklődés esetén – lehetőséget nyújtunk második idegen nyelv tanulására is.(térítési díj ellenében)

Sikeres érettségi vizsga után tanulóink szakmai végzettséget szerezhetnek a
szakképző évfolyamokon
(szakképesítéstől függően egy-két év alatt).Felsőfokú szakképzésünk akkreditációja a Budapesti Gazdasági Főiskolával működik. Tagintézményünk EBC*L vizsgaközpont, ami azt jelenti, hogy az Egységes Európai Gazdasági Oklevelet is megszerezhetik diákjaink.

Nyílt napok:        2011. október 21. délelőtt 8:00-tól SZAKMAI NAP

                                 2011. november 21. délelőtt 8:00-tól

 

Szeretettel
várunk iskolánkban minden érdeklődő nyolcadikos diákot, szüleiket és
pedagógusaikat!
 

Kollégiumi elhelyezés a Kossuth u. 34. sz. alatt valamennyi jelentkezőnek!

Kiskunfélegyházi
Szakképző Intézmény és Kollégium

Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Középiskolája és Szakiskolája

6100 Kiskunfélegyháza, Oskola
u. 1-3.

OM azonosító: 201030

Telefon/fax: 06-76/461-022

E-mail:
tanari@mezgazd-kkfh.sulinet.hu

Web: http://www.mezgazd-kkfh.sulinet.hu/

Pályaválasztási tájékoztatót ad:    Rózsa Pál tagintézmény-vezető

Polyókáné Csenki Erika tagintézményvezető-helyettes

Felvételi követelmények:

 Felvételi vizsga nincs. A felvételről a 8. félévi
tanulmányi eredmények átlagolása alapján dönt az iskola. Az átlag számításánál
a készségtárgyakat, illetve azokat a tantárgyakat, amelyekből felmentés van,
nem vesszük figyelembe.

A közoktatási törvény 30. § (9) bekezdésében meghatározott tanulók részére is biztosítjuk az esélyegyenlőséget.

Szakközépiskolai képzések (9-12. évfolyam)

Kód: 04

Mezőgazdasági szakközépiskola a mezőgazdasági szakmacsoport szakmáit alapozza meg.Erre épül a vidékfejlesztési és a mezőgazdasági technikus képzés

Kód: 05

Élelmiszeripari szakközépiskola az élelmiszeripari szakmacsoport szakmáit alapozza meg.Erre épül a sütő- és cukrászipari technikus képzés.

A 12. évfolyam általános érettségivel zárul, szakmai
képesítést a technikus évfolyamok nyújtanak.

Szakiskolai képzések

Mezőgazdasági szakmákra orientáló 9. évfolyam

Kód:11 Lótartó és -tenyésztő

Kód:12 Állattenyésztő (sertés,szarvasmarha)

Kód:13 Gazda

Élelmiszeripari szakmákra orientáló 9. évfolyam

Kód:14 Pék-cukrász

Kód:15 Húsipari termékgyártó

Az eredményesebb,sikeresebb továbbhaladás céljából új módszerekkel, kibővített, korszerű eszköztárral oktatjuk azokat a diákokat, akik a mezőgazdasági és
élelmiszeripari szakmákat szeretnék elsajátítani.

Egy-egy szakot csak megfelelő számú jelentkező esetén tud indítani replica karóra az iskola.A pék-cukrász szakmára meghatározott tanulmányi szintteljesítésével lehet belépni.

Minden szakmában az iskola biztosítja a gyakorlóhelyeket, és autóbusszal szállítja a diákokat.

Az iskola saját tangazdasággal és húsüzemmel rendelkezik!!!!!!!!

Az iskolával közös udvarban elhelyezkedő kollégium szinte minden igénylőnek otthont tud nyújtani.

Nyílt napok:       2011. november 17-én délelőtt 9 és 12 óra között.

                                2011. november 18-án délelőtt 9 és 12 óra között.

Szeretettel várunk iskolánkba minden érdeklődő nyolcadikos diákot, szüleiket és pedagógusaikat!