Rendezvények

Igyekszünk a lehető legtöbb módon rendezvényeinken keresztül eljutni mind részvényeseinkhez, intézményeinkhez, mind iskoláink tanulóival, szüleivel.

A  rendezvények célja minden esetben a közösségformálás és a közösségi élmény megélése.

A minden évben megszervezlsre kerülő Intézményvezetői és Fenntartói Egyeztető Fórum fő célja az intézmények közötti kommunikáció, csapatszellem erősítése.

Az ország Térségi Integrál Szakképző Központjainak közös munkájának előremozdítása, valamint a tapasztalatokat, eredményeket és a további teendőket megformálásának céljával rendeztük meg Lajosmizsén TISZK találkozónkat, ahol közel 80 fő vett részt.

Több ízben vendégül láttuk Lászlóné Szép Györgyi igazságügyi adó- és könyvszakértőt, aki előadásaiban bemutatta a szakképzési hozzájárulás rendszerét, és tájékoztatást nyújtott a legfrissebb törvényi változásokról is.

A Pályaválasztási Vásár célja egy összetett tájékoztató és szakmai segítő rendezvénysorozat lebonyolítása, amely megfelelő információt nyújt a pálya-, szakma- és iskolaválasztás előtt álló közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulóinak, valamint a pályakorrekciót tervező felnőttek számára a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, helyes pályadöntés meghozatalában.

A Bács- Szakma Zrt. több alkalommal részt vett ezeken a rendezvényeken, ahol bemutatta képzési kínálatát az érdeklődőknek.