Tehetségpont

 

2011. július 11-én a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elfogadta a Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. által benyújtott kérelmet, így a Zrt. regisztrált Tehetségponttá vált.

Azonosító: TP 160 002 452

 

 

A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. egy közel 12 ezer diákot magába foglaló Térségi Integrált Szakképző Központ, melynek tagintézményei Bács-Kiskun Megye 10 településén helyezkednek el. A Társaság célja, és fő tevékenysége a szakképzés szervezése, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés és oktatás. A TISZK szakmakínálata rendkívül széleskörű a megye szakképzésének kétharmadát lefedi. A szakmai képzés 18 szakmacsoportban zajlik, az oktatott alap-szakképesítések száma a TISZK-en belül meghaladja a 100-at. A Társaság alapvető célkitűzése a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatása mellett a TISZK-ben tanuló diákság tehetséggondozása is.

A TISZK mérete, diáklétszáma, az oktatott szakképesítések sokfélesége a Társaságot kiválóan alkalmassá teszi, hogy Tehetségpontként működjön.

A TISZK intézményeiben tanuló diákok rendszeresen képviselik intézményeiket a Szakma Kiváló Tanulója versenyén. Több szakmában jeleskedtek tanulóink, ezért kitűzött célunk a tehetségek felkarolása és fejlesztése is. A TISZK a hozzátartozó intézményei révén egy átfogó szervezetként, Tehetségpontként működhet, mellyel az intézmények közötti együttműködés és kommunikáció koordinálásával kulcsszerepet vállalhat a tehetséges diákok kiválasztásában és fejlesztésében.

A Bács-Szakma Tehetségpont célkitűzései