Közhasznúsági jelentés 2012.

Közzététel

2000. évi C. törvény A számvitelről

154. § (1) Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is) köteles az éves beszámolót, illetve az egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni.

Közhasznúsági jelentés 2012

Eredménykimutatás – közhasznúsági jelentés 2012.01.01-2012.12.31.

Független könyvvizsgálói jelentés

Határozat-kivonat 2012. évi mérleg elfogadásáról

Kiegészítő melléklet 2012 Bács-Szakma Zrt

Mérleg – közhasznúsági jelentés 2012.01.01-2012.12.31