2008. évi támogatóink

 A Bács- Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non- profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. számlájára 2008. december 31-ig átutalt fejlesztési támogatást nyújtók listája: 2008.évi támogatóink

2008. október 1-től december 31-ig összesen 91.149.115 Ft-tal támogatták intézményeinket.

A pénzbeli fejlesztési támogatást a fejlesztési támogatásban részesített, illetve a támogatást felhasználó köteles az átvétel évét követő év december 31. napjáig felhasználni.

A kapott fejlesztési támogatást (a támogatás tényének, a támogató nevének, címének, a támogatás összegének, valamint a támogatás felhasználás helyének megjelölésével) nyilvánosságra kell hozni.

Eleget téve kötelezettségünknek a 2008. évi támogatás felhasználása: 2008.évi támogatás felhasználását igazoló dokumentum